PR(Halkla İlişkiler) Rehberi: Neden PR Yapmalısınız?

Bazılarımız PR’nin yalnızca büyük pazarlama bütçelerine sahip, çok uluslu markalar için uygun olduğunu düşünüyor. Gerçekte durum böyle değil, aslında KOBİ’lerin ve start-upların PR çalışmalarına büyük markalardan daha çok ihtiyacı var.  Öncelikle PR’ın ne olduğunu anlamak için uluslarası PR(Halkla İlişkiler) kuruluşlarının tanımlarını inceleyelim ardından PR çalışmalarının küçük, orta işletmeler ve start-uplar için faydalarına geçelim.

Halkla İlişkiler Enstitüsü(IPR)’ne göre PR Nedir?

pr nedir tanım

Halkla ilişkiler(PR) kuruluşların, şirketlerin ve bireylerin halkla ve medyayla iletişim kurma şeklidir. Bir halkla ilişkiler(PR) uzmanı, olumlu bir imaj oluşturmak ve halkla güçlü bir ilişki oluşturmak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak medya aracılığıyla hedef kitleyle iletişim kurar.

Amerikan Halkla İlişkiler Örgütü(PRSA)’ne göre PR Nedir?

pr nedir tanım

Halkla ilişkiler(PR), kuruluşlar ve kitleleri arasında karşılıklı faydalı ilişkiler kuran stratejik bir iletişim sürecidir.

Amerikan Halkla İlişkiler Örgütü’ne göre halkla ilişkiler(PR) bu çalışmaları kapsar:

 • Kurumun operasyonlarını ve planlarını etkileyebilecek kamuoyu, tutum ve sorunları önceden tahmin etmek, analiz etmek ve yorumlamak.
 • Bir kuruluşun itibarını korumak.
 • Pazarlama; fund raising; çalışan, topluluk veya devlet ilişkileri.
 • Kuruluşun devlet politikasını etkileme veya değiştirme çabalarını planlamak ve uygulamak.

Amerikan Halkla İlişkiler Örgütü’ne göre halkla ilişkiler(PR) bu disiplinleri içinde barındırır:

 • İçerik Oluşturma
 • Kurumsal İletişim
 • Kriz İletişimi
 • Etkinlik Organizasyonu
 • Yönetici İletişimi
 • Dahili İletişim
 • Pazarlama iletişimi
 • Medya ilişkileri
 • İtibar yönetimi
 • Sosyal medya
 • Konuşma Metni Yazarlığı

Yeminli Halkla İlişkiler Enstitüsü(CIPR)’ne göre PR Nedir?

pr nedir tanım

Halkla ilişkiler(PR) itibarla ilgilidir. Yaptıklarınız, söyledikleriniz ve başkalarının sizinle ilgili söylediklerinin sonucudur.

Halkla İlişkiler(PR), halkın desteğini kazanma ve davranışlarını etkileme amacı güden itibarla ilgilenen bir disiplindir. Bir kurum ve halk arasında iyi niyetli ve karşılıklı anlayışı oluşturmak ve sürdürmek için planlı ve sürekli bir çabadır.

Özellikle erken ve orta aşama şirketlerdeki birçok yönetici ve girişimci bu soruyu soruyor. Ancak, hiç PR harcaması yapmadan bir işletmeyi yürütmek mümkün olsa da, şirketin büyük pazarlarda rekabet etmesi çok zordur.

Öte yandan, aktif olarak PR ve dijital pazarlama çalışmalarıyla meşgul olan işletmelerin, potansiyel müşterilerinin dikattini çekmeleri böylece başarı elde etmeleri daha olasıdır.

Neden PR? :

Yeni Müşteriler Kazandırır: Şirketiniz Etkili halkla ilişkiler(PR) çalışmalarıyla medya kuruluşlarında ve bloglarda  yer aldığında, şirketiniz potansiyel müşterilere daha görünür hale gelir. Böylelikle yeni müşteri adayları kazanarak şirketinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.

Yatırımcıların Dikkatini Çekersiniz: Doğru mecralarda haber olarak yatırımcıların dikkatini çekebilirsiniz. VC’lerle görüşmeye gitmeden önce sizin hakkınızda birkaç haber okumuş olmaları sizce de iyi olmaz mı?

En İyi Yetenekleri Şirketinize Kazandırır: PR kampanyaları yalnızca yeni müşterileri değil, aynı zamanda genç yetenekleri de cezbeder. PR çalışmaları ile, endüstrinizin en çok aranan işvereni olabilirsiniz.

Şirketinizdeki Yetenekleri Tutmanızı Kolaylaştırır: Çalışanlar her zaman şirketleriyle gurur duymak isterler. Etkili sosyal medya ve pr çalışmaları çalışanlarınız moralini arttırır ve zihinlerinde ne kadar iyi bir şirkette çalışıyorum düşüncesini uyandırır.

Reklamdan Daha Ucuz ve Daha Etkilidir: Bir Nielsen araştırmasına göre, PR tüketicileri etkilemede reklamdan % 90 daha etkili. Araştırmaya katılan tüketiciler markadan olumlu bir şekilde bahsedilmesinin, tüm reklam türlerinden daha etkili olduğunu söylediler.

Potansiyel Alıcıları Harekete Geçirir: Start-up şirketlerin en büyük hayali bir gün exit yapmak. Çeşitli bloglar, Webrazzi ve güvenilir medya kuruluşlarında yer alarak alıcıların güvenini kazanabilirsiniz.

PR vs Reklam

ReklamPR
Amaç satışları arttırmaktırAmaç prestij ve güven kazanmaktır
Belirli bir kitleyi hedeflerHerkesi hedefler
Etkisi dönemseldirEtkisi süresizdir
Yerleştirme garantisi vardırHikayeniz basında yer almayabilir
Kısa vadede sonuç verirUzun vadede sonuç verir
Daha pahalıdırDaha ucuzdur
Ürün tanıtımını hedeflerKurum tanıtımını hedefler
İnsanlar reklam sevmezGüvenilirdir

PR ve Reklam Arasındaki Farklar

 1. Reklam, ücretli medya satın alma yoluyla, hedef kitlenin dikkatini ürün veya hizmetlere çekerek satışları arttırma yöntemidir. Halkla ilişkiler(PR), şirket ile halk arasında karşılıklı bağ kurmayı amaçlayan stratejik bir iletişim yöntemidir.
 2. Reklam, ürün veya hizmetleri hedef personaya tanıtmak amacını güder. Öte yandan halkla ilişkiler(PR), herkesi hedefleyerek şirkete tüm halkın nezdinde prestij kazandırmayı hedefler.
 3. Reklam, ödeme yaptığınız sürece yayınlanır ve etkisi kısa sürelidir. Aksine, halkla ilişkiler(PR) çalışmalarında hikaye sadece bir kez yayınlanır ve etkisi uzun sürelidir.
 4. Reklamın yerleştirilmesi garanti edilir, ancak halkla ilişkiler(PR) çalışmalarında yerleştirme garantisi yoktur hikayeniz basında yer almayabilir.
 5. Güvenilirlik, halkla ilişkilerde reklamcılıktan daha yüksektir, çünkü reklam konusunda bilgili tüketiciler, reklamın sadece bir reklam olduğunu ve reklamın onları etkilemeyi amaçladığını bilirler.

Dijital(Online) PR Nedir?

Dijital PR, online teknikler ve mecralar kullanarak pr yapmaktır. Birçok yönden, geleneksel PR’ye benzer, ancak internet aracılığıyla daha geniş bir kitleye erişmenizi sağlar. Dijital PR çalışmalarında, arama motoru optimizasyonu(SEO), içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması gibi internet tabanlı stratejiler kullanılır.

Dijital PR teknikleri:
 1. Online basın bülteni hazırlamak.
 2. Influencer ve gazetecilerle ürün inceleme çalışmaları yapmak.
 3. Viral sosyal medya postları hazırlamak.
 4. Arama motoru optimizasyonu.
 5. İçerik pazarlaması.
 6. Influencer marketing.

Sosyal medya halkla ilişkileri(PR) nasıl değiştirdi?

Fırsat eşitliği: Sosyal medyadan önce halkla ilişkiler geleneksel medya üzerinden yürümekteydi. Artık herkes hikayesini sosyal medyadan yayabiliyor.

Influencerlar: İnsanlara nereye gitmeleri, ne yemeleri gerektiğini söyleyen influencerlar, mükemmel bir PR aracı haline geldiler.

 Basın Bülteni PR için neden vazgeçilmez?

Basın bülteni, bir olay veya durum hakkında belirli bilgiler bildiren yazılı bir iletişimdir. Genellikle işletme ve kuruluşlar tarafından medyaya, gazetecilere ve bloggerlara gönderilir. Bülteni alan kişilerin hikayeyi yazması beklenir.

 • Hikayeler medya kuruluşlarına, web sitelerine ve bloglara basın bülteni aracılığıyla gönderirilir.
 • Marka imajı yaratmak için bire birdir.
 • Kriz yönetimi yapılabilir.
 • Kazandırdığı backlinkler sayesinde arama motorlardında sıralamalarınız yükselir bu da dijital pr çalışmalarınıza yardımcı olur.
 • Minimum maliyetle çok etkili bir tanıtım çalışması yapmış olursunuz.

PR Ajansı

İyi bir PR ajansı ekibinizle omuz omuza çalışarak amaç ve hedeflerinize siz inle birlikte koşar. Geleneksel ve dijital medya ilişkilerini, sosyal medyayı, influencerları, etkinlikleri göz önünde bulundurarak detaylı bir halkla ilişkiler(PR) planı oluşturur.

PR Ajansı hangi hizmetleri verir?
 • Kurumsal iletişim: Kurumsal İletişim, kurumların stratejik iş hedefleri ve kurumsal kimlikleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesidir.
 • Medya iletişimi
 • Pazarlama iletişimi: Pazarlama iletişimi ürün, hizmet veya fikirleri tanıtmaya yönelik faaliyetlerdir.
 • İtibar yönetimi: İtibar yönetiminin amacı marka veya firmanın halka doğru şekilde naklettirilmesi ve markanın tanınırlık oranının arttırılmasıdır.
 • Algı yönetimi: Algı yönetiminin amacı kurumun hedef kitlesi tarafından nasıl algılandığını tespit edip bu tespitten hareketle kurumun imajının iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır
 • Kriz iletişimi: Markanın yaşadığı krizleri minimum hasarla atlatmak için yapılan iletişim çalışmalarıdır.
 • Etkinlik yönetimi: Kurum içi veya dışı paydaşlarla iletişim kurmayı hedefleyen lansman, basın toplantısı, fuar organizasyonu gibi etkinliklerin planlı bir şekilde yönetilmesi ve duyurulması çalışmalarıdır.
 • Sponsorluk yönetimi: Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi ve sponsor bulunması gibi çalışmaları kapsar.
 • Sosyal medya iletişimi: Sosyal medya iletişimi sosyal platformlar üzerinde doğru anahtar kelimeleri belirleyerek, doğru kişiye/veriye ulaşmak ve ulaşılan veriyi doğru anlamlandırarak hedef kitleyle iletişim kurmaktır.
 • Influencer marketing
 • Basın bülteni hizmetleri

Başarılı PR Örnekleri

2018 yılının başarılı olan 5 pr kampanyasına bu yazımızda yer verdik. Daha fazla örnek incelemek isterseniz 2018’in en başarılı 25 PR kampanyası yazımıza göz atabilirsiniz.

1. Fiji Water Altın Küre Sahibi Oldu!

Dünyanın önde gelen aktörleri ile birlikte aynı fotoğraf karesinde yer alan Fiji Water, Altın Küre Ödülleri’nde viral oldu.

fij water pr kampanyası

2. Dünyanın En Küçük McDonald’s Restoranı

Arı nüfusunun giderek azalması biyoçeşitliliği ve gıda üretimini tehtid ediyor. McDonald’s, bu konuya dikkat çekmek ve arı ölümlerinin önüne geçebilmek için önlemler alıyor. McDonald’s İsveç, Dünya Arı Günü’nü işlevsel kovan McHive ile kutladı!

mcdonalds pr kampanyası

3. Vampirler Gün Işığını Sevmez, Peki Neden?

Vampir dizisi Passage’ı tanıtmak için Fox , güneş doğduktan sonra alev alan posterler tasarladı.

fox pr kampanyası

3. Doğum Gününde Çocuklar Mutlu Olmalı

Burger King, palyaçosuz doğum günü partileri için yeni bir basılı reklam kampanyası başlatarak rakibi McDonald’s’ı hedef alıyor. Yeni basılı reklamlar, palyaçolar tarafından kucaklanırken ağlayan çocukların gerçek fotoğraflarından oluşuyor.

burger kink pr kampanyası

4. Hayır, Set Değil Oturma Odası

IKEA; The Simpsons, Stranger Things ve Friends’in çok sevilen ikonik oturma odalarını  Ikea mobilyalarını kullanarak müşterilere sundu.

ikea pr kampanyası

5.  Louvre Cam Piramidi’nde Pijama Partisi 

Ünlü piramidin 30. yılını kutlamak için Museé du Louvre, Airbnb ile ortak bir kampanya hazırladı ve iki kişiye piramidde harika bir gece geçirme fırsatı sundu.

louvre pr kampanyası

PR Araçları

Günümüzde PR ve dijital PR çalışmalarını kolaylaştıran onlarca araç mevcut, en 11 tanesini sizin için derledik.

Muck RackMuck Track, gazetecilerle hızlı ve kolay iletişim kurmak için yaratılmış online bir araçtır.

Anewstip: Twitter’da belirli bir konudan bahseden influencerları bulmanıza yarayan online bir araçtır.

Hey Press: Bir anahtar kelime giriyorsunuz ve ilgili gazetecileri buluyorusnuz.

Prowly: Çok fonksiyonlu bir PR aracı.

Prezi: Bu araçla sunumlarınızı daha çekici bir hale getirebilirsiniz.

BuzzSumo: Bir anahtar kelime giriyorsunuz ve o konuyla ilgili en çok paylaşılan içerikleri listeliyor.

Brandwatch: Bu araç markanızı sosyal medyada izlemenize olanak sağlıyor.

SEMrush Brand Monitoring Tool: Markanızın bahsedildiği sosyal medya paylaşımlarını listeyen online bir araç.

Gorkana: İngiliz gazetecilerin iletişim bilgilerini içeren veri tabanı.

SEMrush Traffic Analytics: Web sitenizin trafiğini analiz etmenize yarayan online araç.

SimilarWeb: Rakiplerinizin web trafiğini analiz etmenize yarayan online araç.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir